VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 103
声望: 7

description
如上图,我的策略逻辑中只操作一手,当仓位为0时,做多信号出现,就开多,做空信号出现,就开空。但在模拟运行时,出现了如下图开仓情况,请问如何避免这种情况发生?
description

Member
avatar
加入于:
帖子: 4800
声望: 290

tick重复下单可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/1068-yi-chong-xin-de-on-tickxia-kong-zhi-xia-dan-xi-li-du-de-fang-fa-gai-fang-fa-you-qun-zhu-ti-gong

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】