VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 4
声望: 0

如题,怎么在策略中获取账户金额和可开最大仓位数

Member
avatar
加入于:
帖子: 141
声望: 53

https://www.vnpy.com/forum/topic/348-vnpyce-lue-nei-diao-yong-zi-jin-shi-xian-dan-shi-wo-bing-bu-jian-yi-da-jia-shi-yong-dong-tai-zi-jin-cang-wei

Member
avatar
加入于:
帖子: 4
声望: 0

谢谢大佬。。

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】