VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 2
声望: 0

想做缠论日内策略,需要用到秒级K线,请问vnpy里如何合成秒级K线?

Member
avatar
加入于:
帖子: 3952
声望: 257

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/4930-xiao-bai-ti-wen-ke-yi-shi-yong-tickhe-cheng-shi-miao-zhong-wu-miao-zhong-kxian-ma-qiu-jiao-qiu-jiao

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】