vn.py官网
开源量化社区
Member
avatar
加入于:
帖子: 4
声望: 0

各种下拉菜单里面都只看见最小是分钟单位,不支持秒级别吗,比如按10秒K线的策略

Member
avatar
加入于:
帖子: 2378
声望: 148

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/4930-xiao-bai-ti-wen-ke-yi-shi-yong-tickhe-cheng-shi-miao-zhong-wu-miao-zhong-kxian-ma-qiu-jiao-qiu-jiao

Member
avatar
加入于:
帖子: 4
声望: 0

那是重大缺陷啊

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4756
声望: 278

开源版本没有提供,请自行扩展即可

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3

沪公网安备 31011502017034号