VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 10
声望: 1

怎么在UI界面运行的时候,运行CTA策略交易的时候把write_log的内容写到文件里面
比如下面这句话
self.write_log("策略初始化")

Member
avatar
加入于:
帖子: 4764
声望: 289

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/3182-quan-ju-pei-zhi-de-levelyao-she-zhi-duo-shao-cai-neng-jiang-write-logri-zhi-bao-cun-dao-ri-zhi-wen-jian

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】