VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 244
声望: 0
  # 创建K线合成器对象
  self.bg5 = BarGenerator(self.on_bar,5, self.on_5min_bar)
  self.am5 = ArrayManager()

  self.bg15 = BarGenerator(self.on_bar,15, self.on_15min_bar)
  self.am15 = ArrayManager()

 如何把K线合成器中的**5分钟或者15分钟设置为一个参数进行优化**? 望回答,万分感激
Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4497
声望: 315

策略里添加一个参数,叫他bar_window好了。

self.bg = BarGenerator(self.on_bar, self.bar_window, self.on_xmin_bar)

然后就可以正常优化了

Member
avatar
加入于:
帖子: 244
声望: 0

用Python的交易员 wrote:

策略里添加一个参数,叫他bar_window好了。

self.bg = BarGenerator(self.on_bar, self.bar_window, self.on_xmin_bar)

然后就可以正常优化了
@用Python的交易员,老师您好,请问1分钟K线是否可以合成1-60分钟内的任意分钟数呢? 例如合成7分钟K线可以吗?

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4497
声望: 315

标准的BarGenerator不行,只支持能整除60的分钟线合成,比如2、3、5、6、10等,要合成7这种需要修改些切分逻辑,在【全实战进阶-CTA策略】课程中有详细讲解

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】