VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 97
声望: 3

我在debian10系统下安装vnpy2.4失败,安装过程及失败信息如下:
https://paste.ubuntu.com/p/kn8SNNN3Sq/

Member
avatar
加入于:
帖子: 4380
声望: 270

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/7015-qiu-da-shen-zhi-jiao-vnpyan-zhuang-mei-you-vnxtptd-cpp

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】