VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 16
声望: 0

SIMNOW模拟交易如何获取现有持仓的浮动盈亏。谢谢。

Member
avatar
加入于:
帖子: 4379
声望: 270

get_position函数

Member
avatar
加入于:
帖子: 16
声望: 0

具体怎么写,给个示例谢谢

Member
avatar
加入于:
帖子: 4379
声望: 270

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/2167-cha-xun-cang-wei-chi-cang-jun-jie-wei-cheng-jiao-wei-tuo-dan-yi-ge-han-shu-gao-ding

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】