VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 7
声望: 0

description

Member
avatar
加入于:
帖子: 4362
声望: 269

请先把屏幕分辨率改成1920x1080将缩放调好再试看看吧。若1080的分辨率仍显示不正常,缩放比例改成100%缩放试试看。

Member
avatar
加入于:
帖子: 7
声望: 0

xiaohe wrote:

请先把屏幕分辨率改成1920x1080将缩放调好再试看看吧。若1080的分辨率仍显示不正常,缩放比例改成100%缩放试试看。
谢谢您的回答,我笔记本电脑分辨率是1366x768,改不了那么高,请问还有别的办法吗,感谢

description

Member
avatar
加入于:
帖子: 4362
声望: 269

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/5188-xiao-ping-dian-nao-xian-shi-bu-quan-wen-ti-jie-jue-1366-768xian-shi-ping-xian-shi-bu-quan-wen-ti

Member
avatar
加入于:
帖子: 7
声望: 0

xiaohe wrote:

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/5188-xiao-ping-dian-nao-xian-shi-bu-quan-wen-ti-jie-jue-1366-768xian-shi-ping-xian-shi-bu-quan-wen-ti
谢谢您,已解决,更改vnstudio\Lib\site-packages\vnpy\app\cta_backtester\ui\widget.py
self.chart.setMinimumWidth(800)调整参数即可

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】