VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 11
声望: 0

请问 我想在开单的时候输出个交易标记,用 self.write_log 后没有找到在哪显示我输出的标记啊,请问是我用错了代码还是没有找到日志文件的地方吗?

Member
avatar
加入于:
帖子: 4812
声望: 291

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/3182-quan-ju-pei-zhi-de-levelyao-she-zhi-duo-shao-cai-neng-jiang-write-logri-zhi-bao-cun-dao-ri-zhi-wen-jian

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】