VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 1
声望: 0

太累了.好几千个股票数据 每个都要改 设置录入

Member
avatar
加入于:
帖子: 337
声望: 27

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/3759-vn-pyshe-qu-jing-xuan-22-kan-wan-zhe-pian-che-di-xue-hui-csvli-shi-shu-ju-dao-ru

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】