vn.py官网
开源量化社区
Member
avatar
加入于:
帖子: 17
声望: 0

description
获取到的Tick数据如图。只有一档行情,如何才能获取五档行情,请大佬赐教

Member
avatar
加入于:
帖子: 470
声望: 21

行情为0是因为交易所没有传进来,如果要五档行情数据的话可以参考https://www.vnpy.com/forum/topic/5751-guan-yu-qi-huo-jiao-yi-ctpjie-kou-de-wu-dang-xing-qing-jie-he-she-zhi-shi-xian%E3%80%81

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3

沪公网安备 31011502017034号