VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 2
声望: 0

1、调用rohon的vnrohonmd.pyd时正常;
2、调用rohon的vnrohontd.pyd时异常,报错如下截图
description

Member
avatar
加入于:
帖子: 2
声望: 0

问题已解决,参考:
https://www.vnpy.com/forum/topic/6437-rohonjie-kou-zen-yao-zhong-xin-bian-yi

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】