vn.py官网
开源量化社区
Member
加入于:
帖子: 117
声望: 0

用原来的交易服务器地址和行情服务器地址没法连接,是不是SimNow更新后换服务器地址了?

Member
avatar
加入于:
帖子: 470
声望: 21

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/6656-zhuan-fa-:simnowxi-tong-qie-huan-geng-xin-tong-gao?page=1#pid24049

Member
加入于:
帖子: 117
声望: 0

青青子荆 wrote:

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/6656-zhuan-fa-:simnowxi-tong-qie-huan-geng-xin-tong-gao?page=1#pid24049
谢谢!

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3

沪公网安备 31011502017034号