VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
加入于:
帖子: 132
声望: 0

用原来的交易服务器地址和行情服务器地址没法连接,是不是SimNow更新后换服务器地址了?

Member
avatar
加入于:
帖子: 337
声望: 27

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/6656-zhuan-fa-:simnowxi-tong-qie-huan-geng-xin-tong-gao?page=1#pid24049

Member
加入于:
帖子: 132
声望: 0

青青子荆 wrote:

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/6656-zhuan-fa-:simnowxi-tong-qie-huan-geng-xin-tong-gao?page=1#pid24049
谢谢!

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】