VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 2
声望: 0

求助各位大神:下载vn.py2.3.0后,安装出错,显示无法启动“C:\vnstudio/python.exe-m pip install --no-index -f C:\vnstudio/pkgs -r C:\vnstudio/pkgs/requirements.txt": Process failed to start:Unknown error 0x000000d8
这是什么情况,该怎么解决???

Member
avatar
加入于:
帖子: 337
声望: 27

请再安装一下试试看,如果还报同样的错误请贴一下截图。

Member
avatar
加入于:
帖子: 2
声望: 0

description

Member
avatar
加入于:
帖子: 337
声望: 27

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/1486
https://www.vnpy.com/forum/topic/2078-qing-wen-xia-bu-neng-an-zhuang-vnstudioshi-shi-yao-yuan-yin-yao-zen-yao-jie-jue?page=1#pid19775

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】