VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 14
声望: 0

更新到vn2.5.5+vnpy2.1.8后,vnstation.exe文件丢失。什么情况?

Member
avatar
加入于:
帖子: 4375
声望: 270

有截图吗?

Member
avatar
加入于:
帖子: 14
声望: 0

xiaohe wrote:

有截图吗?

description

Member
avatar
加入于:
帖子: 14
声望: 0

我用python -m vnstation的结果,运行这个后,vn启动登界面出现。

Member
avatar
加入于:
帖子: 4375
声望: 270

没显示vnstation.exe丢失呀,这不是qt底层报错吗?应该不影响运行,忽略就好了吧

Member
avatar
加入于:
帖子: 14
声望: 0

点击原来的快捷方式,链接文件丢失。C:\vnstudio\Scripts\vnstation.exe。这个目录下,这个文件已经不存在。

Member
avatar
加入于:
帖子: 14
声望: 0

是不是运行cmd命令后,生成了一个vnstation.exe,但是点击是报错的。

Member
avatar
加入于:
帖子: 14
声望: 0

description

Member
avatar
加入于:
帖子: 4375
声望: 270

那可以卸载重装再试一下,如果还是这样建议可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/5283-bug:windows10-64bit-vnstation-dian-ji-ben-chuang-kou-zui-xiao-hua-huo-zhe-dian-ji-xi-tong-xian-shi-zhuo-mian-du-hui-tui-chu

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】