vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
Member
avatar
加入于:
帖子: 1
声望: 0

第一次使用vnpy,ctp和rq都连接好了,现在下载数据回测,想在自己电脑里面找到数据的位置,但是怎么搜索都搜不出来

description

Member
avatar
加入于:
帖子: 2013
声望: 133

存在.vntrader文件夹下的database.db里,可通过datamanager模块查看
可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/1979-vn-pyshe-qu-jing-xuan-6-zuo-jiao-yi-ni-xu-yao-xuan-hao-shu-ju-ku
https://www.vnpy.com/forum/topic/3110-vn-pyfa-bu-v2-1-1-quan-gong-neng-shu-ju-guan-li

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3

沪公网安备 31011502017034号