VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 26
声望: 0

这两天接触vnpy,对框架和引擎还没弄明白,不知道能不能实现 多帐户管理 和 根据一个excel表格信息去买和卖 功能,如果可以请懂的朋友给个思路,谢谢!

Member
avatar
加入于:
帖子: 3824
声望: 250

多账户可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/1467-vnpyke-yi-duo-zhang-hu-yun-xing-ma
https://www.vnpy.com/forum/topic/4920-ru-he-tong-shi-qi-dong-duo-ge-vntrader-yi-ji-shi-xian-duo-zhang-hu-deng-lu
excel表格的话,可以在策略里或者ScriptTrader策略模块下read_excel然后再写交易逻辑吧https://www.vnpy.com/forum/topic/859-vn-pyfa-bu-v2-0-5-jiao-ben-ce-lue-he-rpcfu-wu

Member
avatar
加入于:
帖子: 26
声望: 0

xiaohe wrote:

多账户可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/1467-vnpyke-yi-duo-zhang-hu-yun-xing-ma
https://www.vnpy.com/forum/topic/4920-ru-he-tong-shi-qi-dong-duo-ge-vntrader-yi-ji-shi-xian-duo-zhang-hu-deng-lu
excel表格的话,可以在策略里或者ScriptTrader策略模块下read_excel然后再写交易逻辑吧https://www.vnpy.com/forum/topic/859-vn-pyfa-bu-v2-0-5-jiao-ben-ce-lue-he-rpcfu-wu
谢谢!

Member
avatar
加入于:
帖子: 26
声望: 0

xiaohe wrote:

多账户可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/1467-vnpyke-yi-duo-zhang-hu-yun-xing-ma
https://www.vnpy.com/forum/topic/4920-ru-he-tong-shi-qi-dong-duo-ge-vntrader-yi-ji-shi-xian-duo-zhang-hu-deng-lu
excel表格的话,可以在策略里或者ScriptTrader策略模块下read_excel然后再写交易逻辑吧https://www.vnpy.com/forum/topic/859-vn-pyfa-bu-v2-0-5-jiao-ben-ce-lue-he-rpcfu-wu
excel表格里面交易品种会比较多,如果是策略里面写的是不是只能针对一个交易品种?

Member
avatar
加入于:
帖子: 3824
声望: 250

多标的可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/3111-vn-pyfa-bu-v2-1-2-duo-biao-de-zu-he-ce-lue

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】