VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 5
声望: 0

安装好了vnpy2.1.6和mongodb,vnpy怎么关联到数据库?

Member
avatar
加入于:
帖子: 4772
声望: 289

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/1979-vn-pyshe-qu-jing-xuan-6-zuo-jiao-yi-ni-xu-yao-xuan-hao-shu-ju-ku

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】