vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
Member
avatar
加入于:
帖子: 12
声望: 0

请问ctp实盘测试下,ctp产品名称,授权编码写啥?我自己的账号是东航期货

Member
avatar
加入于:
帖子: 2104
声望: 139

穿透式认证可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/603-kan-wan-zhe-pian-che-di-gao-ding-qi-huo-chuan-tou-shi-ctp-apijie-ru

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3

沪公网安备 31011502017034号