VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 24
声望: 0

description

Member
avatar
加入于:
帖子: 3818
声望: 249

最后一个数是步进,步进应该不能为0

Member
avatar
加入于:
帖子: 24
声望: 0

xiaohe wrote:

最后一个数是步进,步进应该不能为0
setting.add_parameter("sava",13,15,1)
13是开始
15是结果
步长为1没有矛盾呀,步长也没有错呀

Member
avatar
加入于:
帖子: 3818
声望: 249

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/2192-shi-yong-jupyter-notebookyou-hua-can-shu-hui-ce-shi-bao-cuo

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】