VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 35
声望: 1

如题,期货公司也说不清楚,有没有大神知道AppID在哪里可以找到?谢谢!

Member
avatar
加入于:
帖子: 4816
声望: 291

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/603-kan-wan-zhe-pian-che-di-gao-ding-qi-huo-chuan-tou-shi-ctp-apijie-ru

Member
avatar
加入于:
帖子: 35
声望: 1

xiaohe wrote:

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/603-kan-wan-zhe-pian-che-di-gao-ding-qi-huo-chuan-tou-shi-ctp-apijie-ru
好的,解决了,非常感谢!

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】