vn.py官网
开源量化社区
Member
avatar
加入于:
帖子: 3
声望: 0

目前价差模块是否支持多比例的交易乘数,发现N:1的交易乘数,若主动腿在撤单时间内未全部成交,撤单后会继续按N手发主动腿,最终主动腿会超量,而1:N的交易乘数则正常。

Member
avatar
加入于:
帖子: 3124
声望: 182

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/2477-guan-yu-jie-chai-mo-kuai-de-ji-ge-wen-ti
https://www.vnpy.com/forum/topic/2237-jie-chai-jiao-yi-zhong-de-che-dan-luo-ji-wen-ti

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3

沪公网安备 31011502017034号