vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
Member
avatar
加入于:
帖子: 32
声望: 0

那位大佬教一教:如何实现多个账户同时登录ctp接口。

Member
avatar
加入于:
帖子: 17
声望: 0

run.py啊

Member
avatar
加入于:
帖子: 32
声望: 0

wrote:

run.py啊
ui模式如何实现多账户登录ctp,或者说,如何扩充增加多个ctp接口?

Member
avatar
加入于:
帖子: 19
声望: 1

量甫 wrote:

wrote:

run.py啊
ui模式如何实现多账户登录ctp,或者说,如何扩充增加多个ctp接口?

https://www.vnpy.com/forum/topic/2277-guan-yu-tong-shi-duo-ctp-zhang-hu-deng-lu-wen-ti

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3