VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 46
声望: 0

如题,大概一年半学习用vnpy进行量化,中途出了点意外导致搁置了,现在又重新拾起发现好多东西都忘记了。我记得好像在之前我是把BACK.py移到了某个文件夹下然后就可以在pycharm里进行回测了,现在记不起来了,有没有大佬能解答下如何在pycharm里进行回测

Member
avatar
加入于:
帖子: 4816
声望: 291

新手可以直接用CTA回测模块回测https://www.vnpy.com/docs/cn/community/app/cta_backtester.html
pycharm使用可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/32069-xi-huan-pycharmde-tong-xue-qing-shou-hao-zhe-fen-kai-fa-zhi-nan

Member
avatar
加入于:
帖子: 46
声望: 0

xiaohe wrote:

新手可以直接用CTA回测模块回测https://www.vnpy.com/docs/cn/community/app/cta_backtester.html
pycharm使用可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/32069-xi-huan-pycharmde-tong-xue-qing-shou-hao-zhe-fen-kai-fa-zhi-nan
感谢大哥帮助!已经解决了

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】