VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 1
声望: 0

个人用户是否能开通量化交易账户,有什么具体要求和限制?

Member
avatar
加入于:
帖子: 4197
声望: 264

可以,期货需要申请穿透式测试接入 https://www.vnpy.com/forum/topic/603-kan-wan-zhe-pian-che-di-gao-ding-qi-huo-chuan-tou-shi-ctp-apijie-ru
股票需要通过三方采购接入 https://www.vnpy.com/forum/topic/1947-vn-pykuai-su-ru-men-5-agu-zheng-quan-xtp

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】