VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 14
声望: 0

如何不显示这一堆输出?在脚本中反复调用会输出大量这种内容,需要去包里面改,还是说有不输出的模式?

2023-07-04 11:15:59.885622 开始加载历史数据 2023-07-04 11:15:59.885655 加载进度:# [0%] 2023-07-04 11:15:59.886258 加载进度:# [10%] 2023-07-04 11:15:59.886653 加载进度:## [20%] 2023-07-04 11:15:59.887174 加载进度:### [30%] 2023-07-04 11:15:59.887694 加载进度:#### [40%] 2023-07-04 11:15:59.888200 加载进度:##### [50%] 2023-07-04 11:15:59.888714 加载进度:###### [60%] 2023-07-04 11:15:59.889456 加载进度:####### [70%] 2023-07-04 11:15:59.889967 加载进度:######## [80%] 2023-07-04 11:15:59.890482 加载进度:######### [90%] 2023-07-04 11:15:59.890995 加载进度:########## [100%] 2023-07-04 11:15:59.891049 历史数据加载完成,数据量:219135 2023-07-04 11:15:59.974569 开始加载历史数据 2023-07-04 11:15:59.974662 加载进度:# [0%] 2023-07-04 11:16:00.039109 加载进度:# [10%] 2023-07-04 11:16:00.069916 加载进度:## [20%] 2023-07-04 11:16:00.136448 加载进度:### [30%] 2023-07-04 11:16:00.206859 加载进度:#### [40%] 2023-07-04 11:16:00.307291 加载进度:##### [50%] 2023-07-04 11:16:00.430767 加载进度:###### [60%] 2023-07-04 11:16:00.497400 加载进度:####### [70%] 2023-07-04 11:16:00.554654 加载进度:######## [80%] 2023-07-04 11:16:00.609842 加载进度:######### [90%] 2023-07-04 11:16:00.663002 加载进度:########## [100%] 2023-07-04 11:16:00.663613 历史数据加载完成,数据量:11372888

Member
avatar
加入于:
帖子: 20
声望: 4

这个没有设置不输出模式。
如果实在不想要的话可以编辑vnpy_ctastrategy里的backtesting.py,把加载进度相关代码注释掉。

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】