VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 12
声望: 0

description

description

Member
avatar
加入于:
帖子: 4870
声望: 292

可以自己看一下是不是行情没到

Member
avatar
加入于:
帖子: 12
声望: 0

怎么导入行情数据
description

Member
avatar
加入于:
帖子: 12
声望: 0

description

Member
avatar
加入于:
帖子: 4870
声望: 292

数据服务没有配置的信息只是提醒不影响运行
连接接口订阅合约就有行情推送了,项目文档有介绍的
https://www.vnpy.com/docs/cn/veighna_trader.html

Member
avatar
加入于:
帖子: 12
声望: 0

怎么平不了仓?
description

Member
avatar
加入于:
帖子: 4870
声望: 292

拒单之后左下角【日志】组件有信息输出的

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】