VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 3
声望: 0

http://www.simnow.com.cn/ 网址没法打开,是定期开放的吗

Member
avatar
加入于:
帖子: 44
声望: 2

simnow7.9就开始维护了,据说要停一个月

Member
avatar
加入于:
帖子: 3
声望: 0

miro wrote:

simnow7.9就开始维护了,据说要停一个月
谢谢了

Member
avatar
加入于:
帖子: 4684
声望: 285

可以连接tts接口
可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/30696-vn-pylian-jie-ttstong-dao-openctpmo-ni-huan-jing-de-zhu-yi-shi-xiang?page=1#pid55860

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】