VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 29
声望: 0

有人使用VNPY试过吗?

Member
avatar
加入于:
帖子: 3469
声望: 228

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/5751-guan-yu-qi-huo-jiao-yi-ctpjie-kou-de-wu-dang-xing-qing-jie-shou-he-she-zhi-shi-xian

Member
avatar
加入于:
帖子: 29
声望: 0

好的。谢谢

Member
avatar
加入于:
帖子: 29
声望: 0

我这家期货公司有提供对接ctp五档组播行情。代码方面。。。谁有调用的代码例子啊?

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】