vn.py官网
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 2
声望: 0

description

Member
avatar
加入于:
帖子: 2
声望: 0

description
少了这两项,版本是2.7.0

Member
avatar
加入于:
帖子: 2748
声望: 189

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/7705-vn-pyfa-bu-v2-6-0-gao-xing-neng-jin-rong-shu-ju-ku

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 43
声望: 4

数据接口已经全部统一到datafeed相关字段,详情请参考使用文档中的DataFeed文档

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3

沪公网安备 31011502017034号