VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 7
声望: 0

description

Member
avatar
加入于:
帖子: 716
声望: 62

参考https://www.vnpy.com/forum/topic/30775-qiu-zhu-windowsmo-ren-lu-jing-zi-dong-an-zhuang-3-2-0ban-ben-qi-dong-hou-bao-cuo-bao-cuo-nei-rong-ru-tu

Member
avatar
加入于:
帖子: 7
声望: 0

description
装了还是报同样错误。
另外我的错误代码跟他的不同。

Member
avatar
加入于:
帖子: 716
声望: 62

那可以试试这个方法https://m.xtzjup.com/help/18060.html

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】