vn.py官网
开源量化社区
Member
avatar
加入于:
帖子: 12
声望: 0

服务器在韩国,网络质量很好,应该不是网络连接原因。
挂一天一夜后总是会如下报错,请教怎么解决?或者怎么定时重新网络连接,代码应该写在哪里?谢谢。

description

Member
avatar
加入于:
帖子: 2708
声望: 158

请问VN Trader的版本是?

Member
avatar
加入于:
帖子: 19
声望: 0

遇到同样的问题

Member
avatar
加入于:
帖子: 12
声望: 0

xiaohe wrote:

请问VN Trader的版本是?

你好 用的别人fork的版本,自己也改了点

Member
avatar
加入于:
帖子: 12
声望: 0

币安 websocket好像每天要重启 我程序怎么定时gateway重新连接呢?

Member
avatar
加入于:
帖子: 19
声望: 0

https://www.vnpy.com/forum/topic/5444-hao-qi-guai-lian-jie-bi-an-jie-kou-yun-xing-yi-duan-shi-jian-jiu-dan-chu-cuo-wu-kuang

这个贴也许有用

Member
avatar
加入于:
帖子: 2708
声望: 158

币安10054的问题,2.2.0就修复了,不知道你基于哪个版本修改的了
https://www.vnpy.com/forum/topic/6241-vn-pyfa-bu-v2-2-0-rong-hang-amszi-guan-ping-tai

Member
avatar
加入于:
帖子: 12
声望: 0

雨鋒 wrote:

https://www.vnpy.com/forum/topic/5444-hao-qi-guai-lian-jie-bi-an-jie-kou-yun-xing-yi-duan-shi-jian-jiu-dan-chu-cuo-wu-kuang

这个贴也许有用
收到 谢谢

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3

沪公网安备 31011502017034号