vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
Member
avatar
加入于:
帖子: 5
声望: 0

是在mac环境下,使用火币交易所,搜了一下网上貌似没有比较系统的相关教程,不知道哪位知道怎么做,还望不吝赐教

Member
avatar
加入于:
帖子: 2115
声望: 140

使用mac可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/1991-vn-pyshe-qu-jing-xuan-7-ting-shuo-ni-xiang-yong-ping-guo-maczuo-liang-hua
接口连接可参考https://www.vnpy.com/docs/cn/gateway.html#id7
数字货币可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/1944-vn-pykuai-su-ru-men-3-shu-zi-huo-bi-bitmex

Member
avatar
加入于:
帖子: 5
声望: 0

非常感谢,如果我想只用火币的回测功能模块,不用图形化界面,请问该看哪个模块的代码吗

Member
avatar
加入于:
帖子: 2115
声望: 140

回测https://github.com/vnpy/vnpy/blob/dev/examples/cta_backtesting/backtesting_demo.ipynb
实盘https://github.com/vnpy/vnpy/blob/dev/examples/no_ui/run.py

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3

沪公网安备 31011502017034号